• TOPLAM KATILIMCI: 1585

Fotokamp

Küreselleşme, gündelik hayatın her alanında olduğu gibi boş zaman etkinliklerini de tüketim endüstrisinin bir aracı haline dönüştürmüştür. Bu haliyle sporun, insanların daha yeterli bir beden, daha yetkin bir ruh ve zihin taleplerini karşılamadığı ortadadır.

SlowSports Fest, boş zamanlarımızın bir tüketim alanı olmasına karşı durarak, yarışmadan uzak, daha adil, daha temiz, daha iyi bir sporun mümkün olduğuna inanıyor. Bütün bu etkinliklerde,  birlikte, bir arada olabilmek;  doğayı, doğal kaynakları, insan ilişkilerini tüketmeden, sürdürülebilir bir ortam yaratmayı hedefliyor. Cittaslow değerlerini ‘’boş zaman’’ alanlarına taşıyarak, doğanın iyileştirici gücü̈ ile insanların dinlenme, eğlenme, tazelenme isteklerini buluşturmayı hedefliyor.   

Fotoğrafçıların da bu etkinlikler içerisinde bir arada,  birlikte olup, birlikte üretebilecekleri, aynı zamanda ürettikleri eserleriyle “Slow Sports”  festivalinin tanıtımına da katkıda bulunacakları düşünülüyor ve amaçlanıyor.

 

Açıklamalar:

Faaliyetlerin fotoğraflanmasında katılımcı fotoğrafçılar arasında bir iş bölümü yapmak, festivalin baştan sona görsel bir arşivini oluşturmak açısından temel prensip olarak kabul edilmiştir.

Ana programda yer alan etkinliklere o gün fotoğrafçıların eşlik etmesi gönüllülük esası öncelikli olmak üzere belirli bir kontenjanla sınırlıdır. Kontenjanı dolan etkinliklerde oluşabilecek yığılmalar diğer alanlara yönlendirilecektir.

Festivalin baştan sona görsel bir arşivini oluşturmak için, faaliyetlerin fotoğraflanmasında festival organizasyonu için gönüllü çalışacak fotoğrafçıların organizasyon komitesine adlarını yazdırması önemle gerekmektedir.  info@slowsports.org

Fotoğrafçıların fotoğraflamayı seçtikleri etkinlik dalında, etkinliğin gerektirdiği malzeme, ekipman ve fiziksel performansa uygunluklarını  göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Katılımcı fotoğrafçıların her türlü yasal sorumlulukları kendilerine aittir.

 

FOTOĞRAF SERGİSİ

Katılım:

Festival süresinde sanal ortamda bir Fotoğraf Sergisi ve Multivizyon Gösterisi planlandığından fotoğrafçılardan 5’er adet fotoğraf ve/veya video filmi talebinde bulunulacaktır.

Basılı Sergi için, sanal ortamda Fotoğraf Sergisi için teslim edilen fotoğrafların dışında, daha sonraki etkinlikleri de kapsayacak şekilde festival bitimine kadar her fotoğrafçı 5’er fotoğraf daha teslim edilebilecektir. 

Organizasyon Komitesinde toplanan fotoğraflar içerisinden Seçici Kurul tarafından seçilen fotoğraflardan basılı bir Sergi oluşturulacak ve Yurdun çeşitli yerlerinde sergilenmesi sağlanacaktır.

Bunlar için eser sahibine ayrıca bir telif ödenmeyecektir.

Seçici Kurul:

Doc.Dr. Beyhan Özdemir  Doç. Dr. D.E.Ü.  G.S.F.
Özcan Yurdalan Fotoğraf Sanatçısı, Yazar, Eğitmen
Deniz Aydemir Muğla Fotoğraf Derneği Başkanı
Nursel Özkan Bodrum Fotoğraf Derneği
Okyar Atilla Fotoğrafçı
Nihat Daş Koordinatör, Fotoğrafçı
Şule Tüzün Fotoğraf Sanatçısı
İmren Doğan Fotoğraf Sanatçısı

 

Konu: 21-29 Mayıs tarihleri arasında Kano, bisiklet, trekking, kamp, karavan, rafting, kanyoning, yamaç paraşütü spor  dallarında yapılacak etkinliklerde ve atölye çalışmaları, neşeli oyun parkurları, orman çocukları etkinliklerinde fotoğraf çalışmaları yapılacaktır.

Amaç:

Birlikte, bir arada olmak; birlikte üretmek, yardımlaşmak, paylaşmak, yaşamı güzelleştirmek… 

 

Katılım Şartları:

 • 18 yaş üstü tüm fotoğrafçılara açıktır.
 • Sergiye,  SlowSports Fest üzerinden festivale katılım formu doldurarak talepte bulunan her fotoğrafçı katılabilir.

Slow Sports festivalinde çekilmiş fotoğraflar sergiye kabul edilecektir.

Kurallar:

 • Fotoğraflar festival süresince çekilmiş olmalıdır.
 • Teknik kısıtlaması yoktur.
 • Fotoğrafların katılımcıya ait olması gerekir.
 • Katılım için fotoğraf sayısı 5 (beş) (+5) adet ile sınırlıdır.
 • Sergiye seçilen fotoğraf sahiplerine katılım belgesi verilecektir.

 

 

 

Telif (kullanım) Hakları:

Festival komitesi eserlerin her türlü haklarına eser sahibi ile birlikte süresiz olarak sahip olacaktır. Festival komitesi bu hakları, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, uygun gördüğü her türlü ortamda sosyal medya da dahil olmak üzere ve her türlü materyal içeriğinde kullanabilecek ve kullandırabilecektir.  Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin Festival komitesince kullanılmasını, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

Fotoğrafların gönderilmesi:

 • Fotoğrafların online gönderilmesi 1 Haziran 2022 tarihi saat 23.00’e kadar festival internet sayfası (https://www.slowsports.org/) üzerinden yapılacaktır.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yüklenecek fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.
 • Sergiye katılım sağlayacak kişilerin, sergi ile ilgili belgelerin gönderilmesi için adres ve iletişim bilgilerinin üyelik formunda eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Eksik ya da hatalı girişlerde kargo gönderimi yapılmayacaktır. Adres ve iletişim bilgilerinin doğru ve tam beyanının sorumluluğu katılımcıya aittir.
Başvuru Formu

Fotoğraflar